Maciek

Perkusja.
Magister sztuki, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Studia ukończył z wyróżnieniem na wydziale instrumentalnym oraz jazzu i muzyki rozrywkowej, specjalizacja perkusja. Laureat Stypendium Naukowego Miasta Krakowa oraz Stypendium Ministra i Fundacji Sapere Auso. Obecnie kontynuuje studia doktoranckie.